Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1. Mục Đích

  • Sử dụng thông tin của khách hàng nhằm mục đích giới thiệu thêm sản phẩm mới, hỗ trợ thông báo thời gian giao hàng, hình thức thanh toán, tham gia các chương trình khuyến mãi ( nếu có)

2. Cam Kết

  • Các thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật và không tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.

3. Nội dung thông tin cần lưu gồm

  • Tên khách hàng
  • Địa chỉ khách hàng
  • Số điện thoại di động (Hoặc cố định)
  • Địa chỉ Email,Yahoo, Facebook…